logo somoten

1. Sběr informací

Firma Somoten s.r.o., IČO: 04746635, sídlo firmy Sídliště F. Hrubína 433, 378 04 Chlum u Třeboně, (dále jen „zpracovatel“) chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám odesláním formuláře na těchto webových stránkách před zneužitím a zpracovává je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb. a aktuální legislativou, především pak evropskou směrnicí GDPR.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás priorita a zároveň vám chceme umožnit, abyste mohli i nadále využívat veškeré naše služby bez omezení. Níže naleznete informace o tom jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům mohou být použity, kdo je jejich vlastníkem a má k nim přístup a jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva.

Odesláním údajů prostřednictvím formuláře na těchto webových stránkách nám poskytujete následující osobní údaje:

  • • jméno a příjmení
    • e-mail

2. Použití získaných informací

Jako zpracovatel se zavazujeme se k tomu takto získané informace využít výhradně pro následující účely:

• odpověď na váš dotaz či reakci na vaše individuální potřeby (telefonickou, e-mailovou, korespondenční formou či osobním jednáním)
• poskytování personalizovaných a relevantních nabídek služeb zpracovatele (telefonickou, e-mailovou, korespondenční formou či osobním jednáním)
• zlepšení služeb vám i dalším naším zákazníkům a pro jejich podporu

 

3. Soukromí vašich osobních dat

Zpracovatel je jediným vlastníkem informací poskytnutých přes tyto webové stránky. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu a za žádných okolností prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv třetí straně, firmě či osobě s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k realizaci vašeho požadavku a pouze pokud se tyto strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

 

4. Odhlášení

Pokud budete chtít kdykoli v budoucnu opravit, aktualizovat, doplnit či vymazat vaše zpracovatelem vlastněná osobní data, můžete o jejich aktualizaci, opravení, doplnění či trvalé vymazání kdykoli požádat na stránce Odvolání souhlasu.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

31. 5. 2014

Rok 2015 zřejmě přinese další významné změny a daňovým poradcům a účetním opět nedodají klidu. Nepochybuji, že rok 2016 zůstane v tomto pozadu.

Připravuje se nová sazba DPH, zvýšená byrokracie a také jedna úleva pro skoroplátce DPH.

1) Nová sazba DPH - připravuje se 10%-ní sazba DPH pro knihy, léky a dětskou výživu. Takže nezapomeňte si pořídit aktualizace účetních programů! Plánováno do 1.1.2015 

2) Kontrolovní výkaz - evidence údajů z daňových dokladů. Plátce bude mít povinnost vést a podávat další formulář. V podstatě se bude jednat o soupis vystavených faktur a seznam odběratelů. Zjednodušené daňové doklady se to zřejmě netýká, bude to znamenat jejich větší rozšíření? Každopádně doufejme, že tvůrci účetních softwarů a ekonomických systémů budou schopni tyto sestavy nabídnout ve svých aplikacích. Plánováno do 1.1.2016

3) Hranice pro registraci k DPH - v tuto chvíli je schváleno snížení této hranice od 1.1.2015 na částku 750tis. Kč. Dobrá zpráva pro osoby s obratem 750tis. až 1mil. Kč je, že vláda navrhla tuto hranici opět vrátit na současnou hodnotu 1mil. Kč. Stát se zřejmě bojí dalšího zahlcení daňové správy.

 

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

V poslední době často slyším dotazy na využití paušálních výdajů za auto. Rozhodl jsem se tedy to shrnout. Máte 3 možnosti: 1) Využít skutečné náklady/výdaje + DPH můžete, ale nemusíte uplatňovat -

Aktuality

Jmenuji se Petr Mach a se svou manželkou Jitkou zpracováváme účetnictví již od roku 2006. Staráme se o klienty především z Prahy, Středočeského kraje a Jižních Čech. V dnešním online světě ale není problém vést účetnictví komukoliv z České republiky. 

Účetnictví zpracováváme v programech Money S3 a Kastner Stereo. V případě zájmu je možné zřídit online přístup přímo do našeho účetního systému.

 

 

Somoten s.r.o.

Ing. Jitka Machová
Sídliště F. Hrubína 433
378 04 Chlum u Třeboně

Další údaje

IČO: 74245724
Telefon: +420 774 496 500
ucetnictvi@somoten.cz