logo somoten

×

Oznámení

Fórum je ve stavu "pouze pro čtení"

Help

  • Petr
  • Autor tématu
24. zář 2010 #75 od Petr
Help vytvořil uživatel Petr
Pane inženýre,HELPPPPP!!!!Občan se rozhodl, že začne podnikat a založí společnost s ručením omezeným. Nechal si vystavit živnostenský list z který zaplatil Kč 1 000,00. Potom u notáře si nechal sepsat společenskou smlouvu, která ho stála Kč 5 000,00, za ověření podpisu uhradil Kč 50,00. Současně u notáře za poplatek Kč 500,00 uložil do úschovy 200 000,00, které garantuje složení základního vkladu do společnosti. Po úhradě kolků v hodnotě Kč 5 000,00 předložil společenskou smlouvu k zápisu do obchodního rejstříku, je v ní uveden jako jediný společník a zároveň i jednatel společnosti. Předmětem činnosti společnosti je maloobchodní prodej mobilních telefonů. Jednatel bude současně i zaměstnancem společnosti.Na základě dodaných dokladů byla společnost zapsána ke dni 1.12. do obchodního rejstříku. Jednatel vyzvedne peníze od notáře a dále:
založí v bance běžný účet, poplatek za založení účtu je Kč 500,00
vloží na účet v bance Kč 150 000,00
pronajme si obchod za měsíční nájem včetně energií a služeb (platba z účtu) Kč 10 000,00
pronajímatel požaduje dvouměsíční kauci (zálohu) na nájem - (platba hotově) Kč 20 000,00
zakoupí vybavení prodejny - regály, pult, pokladnu (na fakturu) Kč 41 200,00
nakoupí zboží na fakturu přímo na prodejnu (nevede skladovou evidenci) Kč 80 000,00
uhradil fakturu za nájem Kč 10 000,00
uhradil fakturu za vybavení prodejny Kč 41 200,00
uhradil fakturu za zboží Kč 80 000,00
v prodejně prodal zboží celkem za Kč 148 650,00
část obdržených peněz za zboží vložil na účet v bance Kč 48 650,00
vyplatil si celé pořizovací náklady na založení firmy Kč vypočtěte
na konci měsíce udělal inventuru a zjistil, že má neprodané zboží za Kč 35 000,00
přišel výpis z účtu, na kterém je zaúčtován - připsaný úrok Kč 2,00
poplatek za vedení účtu Kč 250,00
hrubá mzda za měsíc činí Kč 20 000,00
předpis odvodu na sociální pojištění - za zaměstnance Kč 1 300,00
předpis odvodu na sociální pojištění - za zaměstnavatele Kč 5 000,00
předpis odvodu na zdravotní pojištění - za zaměstnance Kč 900,00
předpis odvodu na zdravotní pojištění - za zaměstnavatele Kč 1 800,00
předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti Kč 1 950,00
předpis platby zákonného pojištění zaměstnavatele Kč 100,00

Uvedené případy zaúčtujte, vypočtěte hospodářský výsledek, určete základ daně z příjmu právnických
osob, vypočtěte daň z příjmů (19 %) a zaúčtujte.

Kontrolní otázky:
Jaký je zůstatek pokladny a účtu?
Jaké jsou odpisy dlouhodobého hmotného maejtku?
Jaká je čistá mzda zaměstnance?

Aktuality

Jmenuji se Petr Mach a se svou manželkou Jitkou zpracováváme účetnictví již od roku 2006. Staráme se o klienty především z Prahy, Středočeského kraje a Jižních Čech. V dnešním online světě ale není problém vést účetnictví komukoliv z České republiky. 

Účetnictví zpracováváme v programech Money S3 a Kastner Stereo. V případě zájmu je možné zřídit online přístup přímo do našeho účetního systému.

 

 

Somoten s.r.o.

Ing. Jitka Machová
Sídliště F. Hrubína 433
378 04 Chlum u Třeboně

Další údaje

IČO: 74245724
Telefon: +420 774 496 500
ucetnictvi@somoten.cz